fbpx

Politica de confidențialitate

Politica privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal

Protecția datelor cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările noastre principale și prin urmare acordăm o atenție deosebită protejării datelor personale ale vizitatorilor care accesează website-ul www.sampamind.com, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Te invităm să citești următoarea Politică pentru a înțelege modul în care vor fi tratate informațiile furnizate.

Prezenta Politică explică practicile online ale companiei Sampa Mind referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și modul în care informațiile furnizate sunt utilizate prin intermediul website-ului www.sampamind.com. În calitate de proprietar, S.C. Sampa Mind Com S.R.L. este o persoană juridică română, cu sediul în localitatea Sector 1, Str. Avionului, Nr. 26, Birou A, Et. 1, județul București, înregistrată la Registrul Comerțului din București cu Nr. J40/20171/2017 și cod fiscal 38573161.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de Sampa Mind se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR.

Prin prezenta Politică de protecție a datelor cu caracter personal, Sampa Mind dorește să informeze vizitatorii (clienți, furnizori, candidați, parteneri sau alte persoane care ne vizitează website-ul) cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării. În plus, vizitatorii website-ului sunt informați prin intermediul prezentei Politici și cu privire la drepturile de care beneficiază.

Drept de proprietate intelectuală

Sampa Mind este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra conținutului acestui website, inclusiv, fără a se limita la, articole, text, fotografii, ilustrații, muzică, clipuri audio și video, mărci comerciale, embleme și modele. Vizitatorii website-ului înțeleg și consimt că nu vor putea folosi materiale menționate anterior în niciun mod, cu excepția aprobării în mod expres de către Sampa Mind.

Nicio secțiune din conținutul acestui site nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nicio formă sau prin niciun mijloc, fără acordul prealabil în scris de la Sampa Mind. Prin urmare, vizitatorii website-ului înțeleg și consimt să nu modifice, vândă, distribuie sau să creeze lucrări / opere / derivate pe baza imaginilor și a informațiilor publicate pe acest website, în orice mod, fără acest acord de la Sampa Mind.

Principii privind prelucrarea datelor

Sampa Mind se obligă să respecte regulile și principiile de protecție a datelor cu caracter personal prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 • Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
 • Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
 • Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 • Corecte și actualizate;
 • Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport cu scopul prelucrării;
 • Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

 • Înregistrare / Login clienți / Testimoniale – raport de colaborare / temei de interes legitim

Dacă ești client sau partener al companiei și în baza unui acordul contractual, Sampa Mind va prelucra datele tale cu caracter personal, cum ar fi nume și prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare / implementare, adresa IP sau date referitoare la modul în care utilizezi website-ul, de exemplu comportamentul / preferințele / obișnuințele tale, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizezi în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul utilizării website-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea acestuia.

De asemenea, în baza temeiului de interes legitim și comun, Sampa Mind poate solicita testimoniale din partea clienților și partenerilor, mai exact informații ce pot fi scrise și semnate cu nume, prenume, funcție, loc de muncă, pot fi însoțite sau nu de fotografia persoanei vizate de acest testimonial, fotografie ce poate apărea pe website-ul și / sau pe rețelele de socializare și pe platformele pe care Sampa Mind are cont, iar după caz, poate cuprinde chiar și materiale audio sau video, în care apar vocea și imaginea acestei persoane. Testimonialele pot fi utilizate de către Sampa Mind în scopul serviciilor de reclamă, marketing și publicitate, prin publicarea pe website, dar și prin distribuirea acestora pe alte canale de promovare, terțe sau partenere. Sampa Mind va prelucra aceste date cu acordul în prealabil a tuturor persoanelor implicate.

 • Formular de contact – raport de comunicare

Dacă dorești să iei legătura cu noi, fie prin corespondența la telefon sau pe e-mail, fie prin completarea formularului din pagina de Contact de pe website, informațiile pe care ni le furnizezi pot include numele, adresa de e-mail și numărul de telefon, compania, precum și alte informații, după caz și, de asemenea, pot fi folosite pentru a te contacta în legătură cu subiectul solicitat. Pentru un astfel de scop, temeiul juridic pentru prelucrarea acestor date este consimțământul tău. Formularele de contact nu vor fi stocate în baza de date a website-ului, ci vor fi trimise la una dintre adresele noastre de e-mail și vor folosi un protocol securizat.

Acest scop sau raport de comunicare se poate referi și la datele personale legate de procesul de recrutare ca să evaluăm candidatura și potrivirea cu postul disponibil, să gestionăm procesul de recrutare, să te contactăm în legătură cu candidatura ta sau cu posturile vacante ulterioare pe care le considerăm potrivite pentru tine și să păstrăm o evidență a proceselor de recrutare anterioare la care ai mai participat și a motivelor pentru care nu ți-a fost prezentată o ofertă sau pentru care oferta noastră a fost respinsă. Atunci când îți depui candidatura, vom limita prelucrarea datelor doar la ceea ce este strict necesar în scopul recrutării: nume, prenume, adresa, data nașterii, adresa de e-mail, număr de telefon, fotografie sau alte informații cuprinse în CV-ul pus la dispoziție.

 • Newsletter – raport de informare

Dacă te-ai abonat la secțiunea de Newsletter, datele tale cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul exclusiv de a-ți transmite informări cu privire la noutăți și materiale informaționale legate de serviciile și produsele noastre.

Datele tale cu caracter personal urmează a fi șterse de îndată, atunci când anulezi abonamentul din secțiunea de newsletter. Te poți dezabona în orice moment prin intermediul link-ului atașat e-mail-ului primit în urma abonării la newsletter sau printr-o solicitare în scris la adresa gdpr@sampamind.com.

Precizăm faptul că Sampa Mind colectează datele personale pe care le furnizezi în mod voluntar (fie prin testimoniale, fie pentru depunerea unei candidaturi, fie pentru solicitarea unei oferte de produse sau servicii), raportat la momentul trimiterii cererii de ofertă / candidaturii, cât și ulterior, la momentul comunicării pe baza cererii de ofertă / interviului și / sau a evaluării experienței avute. Te informăm că ești liber(ă) să decizi ce date personale dorești să ne furnizezi, astfel încât prelucrarea să fie în scopul de gestionare, planificare și organizare a activităților comune.

Divulgarea datelor cu caracter personal către terți

Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul website-ului www.sampamind.com vor putea fi divulgate și / sau transferate către terți doar în situația în care există consimțământul tău expres pentru a proceda în acest sens, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală sau juridică pentru Sampa Mind de a proceda în acest fel.

Te rugăm să ai în vedere în vedere faptul că este posibil ca, în anumite circumstanțe legale, să avem obligația de divulga datele tale cu caracter personal către alte companii. Transmiterea de date personale către terți are loc în baza unui angajament de confidențialitate din partea acestora și o asumare a asigurării protecției datelor.

Prelucrarea datelor de către terți, alte website-uri și sponsori

Nu vindem și nu închiriem către terțe persoane / părți datele cu caracter personal oferite de tine. Transferarea către terțe persoane a datelor se va realiza doar în mod excepțional, dar în general nu fără a-ți solicita mai întâi consimțământul. Astfel, în cazul unor circumstanțe limitate, este posibil să transmitem datele personale pe care ni le furnizezi către companii afiliate și/sau către alți parteneri și colaboratori cu care avem stabilite raporturi contractuale în vederea desfășurării activităților noastre și a îndeplinirii obligațiilor legale care ne revin, cum ar fi: furnizorii de servicii informatice, de servicii de contabilitate, de servicii juridice, de servicii de marketing, de servicii de curierat, de servicii de internet și telefonie mobilă sau specialiști în domeniul de activitate în care activăm, pe care îi contractăm pe ați oferi o calitate cât mai bună a serviciilor noastre, precum și alți asemenea furnizori.

Transmiterea datelor către terțe persoane are loc sub rezerva asumării de către acestea a clauzelor de confidențialitate pe care le stabilim.

Website-ul www.sampamind.com poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale companiei. Te rugăm să ai în vedere și să consulți politicile de confidențialitate ale celorlalte site-uri, Sampa Mind neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de către aceste terțe părți. De exemplu, politica pentru serviciile oferite de Google o poți accesa aici: Politica de confidențialitate – Confidențialitate și termeni – Google

Solicităm acestor terțe părți să utilizeze informațiile personale pe care le transferăm către acestea numai în scopul pentru care au fost transferate și să nu le păstreze mai mult decât este necesar pentru îndeplinirea scopului respectiv.

De asemenea, putem dezvălui informațiile tale personale pentru următoarele: (1) pentru a respecta legile, reglementările, ordinele judecătorești sau alte proceduri legale aplicabile; (2) pentru a aplica acordurile încheiate cu noi, inclusiv prezenta Politică de confidențialitate; sau (3) pentru a răspunde la reclamațiile conform cărora utilizarea de către tine a website-ului încalcă drepturile unor terțe părți. În cazul în care website-ul sau compania noastră fuzionează sau este achiziționată de o altă companie, informațiile tale vor fi unul dintre bunurile care sunt transferate noului proprietar.

Retenția datelor

Sampa Mind poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior.

Datele pe care le furnizezi prin abonarea la secțiunea de newsletter a website-ului nostru sunt păstrate până la momentul dezabonării voluntare, efectuate prin intermediul link-ului conținut în e-mail-ul primit sau a unei solicitări în scris la adresa gdpr@sampamind.com. Ne propunem să revizuim și să actualizăm periodic baza noastră de date, astfel încât să nu stocăm date care nu mai sunt necesare scopurilor pentru care au fost colectate.

Drepturile persoanelor vizate

Suntem atenți la asigurarea dreptului tău de a primi informații clare, transparente, ușor de înțeles și accesibile cu privire la modul în care îți prelucrăm datele, inclusiv detalii legate de drepturile pe care le deții în acest sens și care sunt prezentate și în acest document.

 • Dreptul de acces la datele prelucrate;
 • Dreptul la rectificarea și ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat);
 • Dreptul la restricționarea prelucrării;
 • Dreptul la portabilitatea datelor;
 • Dreptul de opoziție;
 • Dreptul de retragere a consimțământului în orice moment;
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă precum Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Datele de contact și informații legate de ANSPDCP găsești la http://www.dataprotection.ro/.

Pentru a-ți exercita aceste drepturi, ne poți scrie oricând la adresa gdpr@sampamind.com. Vom răspunde solicitării tale în conformitate cu legislația aplicabilă.

Securitatea prelucrării datelor personale

Sampa Mind a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele tale cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Cu toate aceste măsuri, având în vedere riscurile inerente la care cu toții suntem expuși, nu putem garanta o securitate absolută a informațiilor pe care ni le transmiți.

Ne instruim periodic și sistematic angajații legat de importanța protejării datelor cu caracter personal, am instituit proceduri interne în acest sens și, în plus, depunem toate eforturile pentru a ne asigura că și partenerii noștri gestionează măsuri adecvate pentru prelucrarea datelor personale care pot ajunge la ei în cadrul raporturilor noastre contractuale.

Exonerare de răspundere

Website-ul www.sampamind.com poate conține legături către alte website-uri și / sau alte pagini web care nu sunt în proprietatea Sampa Mind.

Sampa Mind nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor website-uri. Sampa Mind nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și / sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele website-uri.

Actualizarea politicii de protecție și prelucrare a datelor cu caracter personal

Te rugăm să ai în vedere faptul că prezenta Politică de confidențialitate poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea acesteia pe website-ul www.sampamind.com, fără a mai fi necesar să îți cerem un acord prealabil și fără vreo altă procedură de notificare individuală ori specială asupra acestora. Rămâne în sarcina ta să verifici conținutul acestei Politici ori de câte ori accesezi website-ul, pentru a te asigura că ești la curent cu ultima versiune. Te rugăm să nu continui să utilizezi website-ul, dacă nu ești de acord cu astfel de modificări.

Termenii prezentei Politici de confidențialitate se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă.

Ultima actualizare: 01.07.2021